Emma Motion

Fabrieksgarantie
Versie: 04 februari, 2021

WE HEBBEN ECHT AAN ALLES GEDACHT
Een perfecte nachtrust is heel belangrijk, iedere nacht weer. Je kunt helemaal gerust zijn en volledig vertrouwen op deze fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie beschermt je tegen financiële tegenvallers en biedt betrouwbare en uitgebreide dekking van reparaties. 

1.  Emma Sleep Commerciële Garantie op het Emma MOTION-matras

1.1. Emma Sleep Europese Commerciële Garantie (de “Garantie”) op het Emma MOTION-matras (het “Product”) is een commerciële fabrieksgarantie gegeven door Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland, die geldig is in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. 

De rechten onder deze Garantie verschillen van de rechten die consumenten hebben volgens toepasselijke wetgeving over consumentenbescherming. Deze Garantie moet worden gezien als een aanvulling op en niet als vervanging van de bescherming die toepasselijke consumentenwetgeving biedt. 

2. Garantieperiode

De garantie voor het Product geldt vierentwintig (24) maanden vanaf de datum waarop je het Product oorspronkelijk aankocht (de “Garantieperiode”).

3. Wat valt onder de Garantie?

3.1. Deze Garantie voor het Product dat verkocht wordt op de Emma MOTION Website geldt voor materiaal- en fabricagefouten van het Product bij gebruik volgens de gepubliceerde gebruiksvoorschriften bijgesloten bij elk Product.

3.2. Tijdens de Garantieperiode zal Emma Sleep het defect gratis herstellen binnen een redelijke periode, door het Product of het defecte onderdeel van het Product naar eigen keuze te repareren of te vervangen, op voorwaarde dat je Emma Sleep voor afloop van de Garantieperiode op de hoogte hebt gesteld van het defect.

3.3. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, zal geen enkele reparatie of vervanging de Garantieperiode verlengen of vernieuwen.

3.4. Originele of vervangende onderdelen of vervangende Producten geleverd onder deze Garantie worden gedekt door deze Garantie voor de resterende tijd van de originele Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de leveringsdatum van de vervanging, afhankelijk van wat langer is.  

4. Wat valt niet onder de Garantie?

4.1. Deze Garantie geldt niet voor:

4.1.1. Ieder gebruik van het Product dat niet overeenkomt met het verwachte gebruik van het Product;

4.1.2. Ieder gebruik van het Product dat niet ondersteund wordt en niet expliciet toegestaan wordt volgens de gepubliceerde gebruiksvoorschriften bijgesloten bij het Product;

4.1.3. Schade veroorzaakt door ongevallen, misbruik, verkeerd gebruik, corrosie, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken;

4.1.4. Schade veroorzaakt door contact met vloeistof in het geval van een Product dat niet nadrukkelijk is aangemerkt als “waterdicht";

4.1.5. Normale slijtage;

4.1.6. De levensduur van de batterij;

4.1.7. Accessoires en gebruiksintensieve onderdelen (zoals armbanden, batterijen, opladers, kabels) tenzij deze het belangrijkste onderdeel van de bestelling zijn;

4.1.8. Cosmetische schade, waaronder krassen;

4.1.9. Schade veroorzaakt door gebruik met een ander product;

4.1.10. Het feit dat de werking van het Product onderbroken of storingsvrij zal zijn.

4.2. Emma Sleep is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet-opvolgen van de gebruiksinstructies voor het Product.

5. Gebruik maken van de Garantie

Om gebruik te maken van de voordelen van de Garantie dient u een aankoopbewijs te overleggen met daarop de datum van uw oorspronkelijke aankoop. 

6. Welke acties onderneemt de fabrikant onder de Garantie?

6.1. Als je Product onder de Garantie valt bieden we je gratis een vervangend Product aan, en betalen we (i) de kosten van retourzending van het Product en (ii) de verzendkosten van het vervangende Product. Het vervangende Product kan een gereviseerd product zijn. Het vervangende Product wordt naar je toegestuurd nadat wij het Product onder Garantie hebben ontvangen. Het vervangende Product wordt gedekt door deze Garantie voor de resterende tijd van de originele Garantieperiode van het Product of voor zestig (60) extra dagen vanaf de leveringsdatum van de vervanging, afhankelijk van wat langer is.

6.2. Indien wij of onze onderaannemers, na het geretourneerde Product onderzocht te hebben, concluderen dat de Garantie verleend onder deze voorwaarden niet van toepassing is omdat er een uitsluitingsbepaling geldt, kunnen we je waarschijnlijk desondanks toch de keuze geven uit de volgende mogelijkheden:

6.2.1. We sturen het Product naar je terug voor je eigen rekening en risico na betaling van alle retour- en behandelingskosten

6.2.2. We vernietigen het Product. Deze oplossing. Deze oplossing heeft niet onze voorkeur en wordt enkel (automatisch) gekozen als je weigert de retourkosten binnen 14 dagen te betalen vanaf de dag dat we je geïnformeerd hebben over het feit dat het Product niet onder de Garantie valt.

7. Toepassing van nationale wetgeving

7.1. Deze Garantie geeft je specifieke wettelijke rechten, en afhankelijk van het land heb je ook andere rechten. De rechten onder deze Garantie verschillen van de rechten die consumenten hebben volgens toepasselijke wetgeving over consumentenbescherming. Deze Garantie moet worden gezien als een aanvulling op en geen vervanging van de bescherming die consumentenwetgeving biedt.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald in deze Garantie, en voor zover maximaal toegestaan onder de wet, is Emma Sleep niet aansprakelijk voor directe, indirecte (zoals bijvoorbeeld verlies van gebruik, inkomsten, kans, reputatie), bijzondere schade of gevolgschade als gevolg van garantieschending of verkeerd gebruik van het Product. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op persoonlijk letsel, voor zover deze beperking niet is toegestaan door toepasselijk recht.